Termin 1    PU    Fråga 1735

Vilket av nedanstående påstående passar bäst ihop med hållbar utveckling och FN:s 17 globala hållbarhetsmål (Agenda 2030)?

Agenda 2030 beskrivs som en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människor, planeten och välståndet. Den innefattar 17 hållbarhetsmål som du ser nedan. Ohälsa hänger samman i relationer mellan dessa 17 mål.

Agenda 2030

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in