Termin 1    PU    Fråga 1733

I det patientcentrerade patient-läkarsamtalet är det många faktorer som bidrar till ett bra samtal. Ange vilket av följande påståenden som stämmer:

Att ge så kallade ”kvitton” i samtalet kan vara ett sätt att visa att man lyssnar aktivt. Exempel på kvitton kan vara "Det låter jobbigt" och ”Vad bra att du kom hit idag”.

Patientcentrerat samtal:

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in