Termin 1    PU    Fråga 1732

Epidemiologi är ett viktigt begrepp inom medicinen. Men vad innebär begreppet?

Epidemiologi handlar om sjukdomars mönster och utbredning i en befolkning, vilka faktorer i omgivningen som påverkar hälsorelaterade tillstånd och hur vi kan förebygga hälsoproblem.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in