Termin 1    PU    Fråga 1731

Både Lex Maria och Lex Sarah innebär skyldighet att anmäla felbehandling eller vårdskada om utföraren vet med sig att en sådan har skett. Men vad är skillnaden mellan Lex Maria och Lex Sarah?

Lex Maria tillämpas om felbehandlingen/vårdskadan skett inom sjukvården, och Lex Sarah om den skett inom omsorgen. Både Lex Maria och Lex Sarah anmäls snarast till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in