Termin 1    Gen    Fråga 1724

Posttranslationell modifiering av protein kan ske via...?

Posttranslationell modifiering innebär att proteinet/peptidkedjan modifieras efter att den skapats genom translation (där RNA översätts till en peptidkedja), och kan ske via bl.a. proteolys vilket innebär att peptidkedjan sönderdelas till mindre peptider och fria aminosyror.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in