Termin 1    PU    Fråga 1717

Vilka sjukdomsgrupper orsakade störst andel av sjukdomsbördan, mätt i DALYs, i Sverige på 1800-talet?

Infektionssjukdomar och mödra- och neonataldödlighet orsakade störst andel av sjukdomsbördan, mätt i DALYs (Disability Adjusted Life Years, funktionsjusterade levnadsår), i Sverige på 1800- talet. Vilket kan jämföras med idag där icke-smittsamma sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar samt tumörsjukdomar dominerar.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in