Termin 1    Gen    Fråga 1715

Hur skiljer sig cellens plasmamembran från membran som omger organellerna?

Både plasmamembranet (cellmembranet) och membranen till organellerna består av fosfolipider, med skillnaden att de har olika typer av protein (t.ex. transportprotein) i membranet.Det felaktiga alternativet "alla organeller har dubbla membran." är intressant, eftersom mitokondrien har dubbla membran medan t.ex. plasmamembranet inte har det. Anledningen till detta är att mitokondrien från början var en prokaryot (bakterie) som ofta har denna struktur.

Mitokondriens membran

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in