Termin 1    Gen    Fråga 1710

Vilka är de cirkadiska faktorer som direkt reglerar Bmal1 produktionen?

Bmal1 är ett klockprotein som genererar daglig eller dygnsrytm. ROR är med i alla alternativ och kan därför strykas, Per lika så. Frågan bli då förenklat:
1. Rev-Erb, Cry
2. Rev-Erb, Clock
3. CKI, Clock
4. CKI, Cry
5. GH, T3

Alternativ 5 är fel då GH (growth hormone) och T3 (aktivt tyreoideahormon) inte hör hit. Rätt svar är alternativ 1, dvs. ROR, Rev-Erb, Per, Cry.Detaljkunskapen på denna frågan är tyvärr bortom vår förmåga.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in