Termin 1    GNM    Fråga 1704

Följande celler kommer man att finna i slemhinnans epitel i esofagus, corpus, antrum respektive duodenum i den nämnda ordningen. Vilket alternativ är rätt?

Esofagus har ett skivepitel, corpus har parietalceller (som utsöndrar saltsyra), antrum har mukösa celler och duodenum har gobletceller (som utsöndrar mukus för att skydda slemhinnan).

Från magsäck till colon:

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in