Termin 1    ERL    Fråga 1701

Efter en ovulation kan man observera olika förändringar/symtom i kroppen under lutealfasen. Vilket av följande alternativ förknippas med lutealfasen?

Under lutealfasen, som börjar efter ägglossningen och pågår tills nästa mens, stiger den inre kroppstemperaturen med ca 0.5 grader jämfört med före ovulation, vilket orsakas av progesteron som frigörs.

Menscykeln - notera kroppstemperaturen i gult

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in