Termin 1    GNM    Fråga 17

Vilken storlek har kolkedjan efter fyra rundor av fettsyrasyntasaktivitet?

Varje runda i fettsyrasyntesen, eller lipogenes som den också kallas, tillför två kolatomer från Malonyl-CoA till Acetyl-CoA så en kedja bildas. Och eftersom Acetyl består av två kolatomer så betyder det att kedjan kan skrivas på formeln:
Antal kol = 2 + 2 × antal varv.

Frågan undrar hur många kol kedjan har efter fyra varv:
Antal kol = 2 + 2 × 4 varv = 10

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in