Termin 1    GNM    Fråga 1699

En tvåårig pojke med svaghet vid ansträngning har visat sig ha pyruvatkarboxylas-brist. Vilken organisk molekyl kan detta barn använda för att syntetisera glukos?

Pyruvatkarboxylas är ett enzym som bl.a. omvandlar pyruvat till oxaloacetat, som sedan kan gå in i citronsyracykeln, men den används även i glukoneogenesen. I glukoneogenesen kan glukos bildas av bl.a. glycerol. Rätt svar glycerol.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in