Termin 1    PU    Fråga 1695

Vad menas med ordet anamnes? Endast ett alternativ är rätt.

En anamnes betyder sjukdomshistoria och är den beskrivning av sin sjukdom eller sina symptom som patienten själv ger, och utgör normalt första delen av ett patientbesök. Den kroppsundersökning som görs i samband med läkarbesök kallas istället status.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in