Termin 1    Gen    Fråga 111

Om ett nyligen upptäckt protein innehåller en så kallad ”leucine zipper” domän, vad skulle en tänkbar funktion för ett sådant protein kunna vara? Ett alternativ är korrekt.

Här kan man köra uteslutningsmetoden:
"Klyvning av mRNA i cellkärnan" kan strykas direkt då det är snRNPs som gör detta.
"Post translationell modifiering av nyligen syntetiserade proteiner" detta görs av chaperoner.
"Enzymatisk aktivitet" känns inte alls rätt.
"Reglering av poly(A) svansen hos mRNA molekyler" här borde man hört "leucine zipper" ifall den hörde hit.

Kvar blir alltså "Bindning till specifika DNA sekvenser" som också är rätt svar:

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in