Termin 1    Gen    Fråga 110

Vilka olika funktioner kan proteiner som syntetiseras vid kornigt ER (rough ER) ha?

Proteiner som syntetiseras vid korniga ER ska oftast ut ur cellen medan proteiner som syntetiseras i cytoplasman av fria ribosomer ska varas kvar i cellen. Därför kan man ställa frågan mellan:
"translokator i ER membranet" eller "cytoplasmatiskt transport" där den tidigare känns kornigt ER och den senare som fria ribosomer. Rätt svar är också "Degradera material i lysosomen och translokator i ER membranet"

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in