Termin 1    Gen    Fråga 108

Var i cellen finns ribosomer huvudsakligen lokaliserade? Ett alternativ är korrekt.

Här gäller det att veta var ribosomerna håller till i cellen vilket främst är på två ställen, cytoplasman samt korniga ER (det är ribosomerna som gör det kornigt). Vi ser därför att Cytoplasman är rätt svar men låt oss gå igenom varje alternativ ändå:

Kärnan: Cellkärnan har inga ribosomer även om den lilla subenheten till mångt och mycket tillverkas här (av rRNA)
Cytoplasman: Ja här finns ribosomer
Slätt ER: Här finns inga ribosomer, men på korniga finns.
Mitokondrien: Mitokondrierna har faktiskt egna ribosomer så detta är inte helt fel men eftersom frågan säger "huvudsakligen" kan vi stryka denna
Golgi apparaten: Nej. Här finns inga ribosomer.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in