Termin 1    GNM    Fråga 107

Vad omvandlas nästan allt syre (O2) man förbrukar vid cellandning till? Ett alternativ är korrekt.

Här kan man direkt förkasta Acetyl-CoA och "Inget av svaren är korrekt" då det utan tvivel måste vara någotdera koldioxid eller vatten vilka båda bildas i cellandningen.
Vilken är då rätt? Sanningen är antagligen att mer koldioxid bildas än vatten men syret som krävs för att bilda koldioxid i citronsyracykeln kommer från vatten och INTE från syrgasen vi andas in. Nu minns vi ett av de sista steget i elektrontransportkedjan där vätejonerna (H+) som fångas upp av syrgas och bildar vatten. Detta är vad de menar och rätt svar är sålunda vatten.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in