Termin 1    GNM    Fråga 105

Vid muskelcellernas basalmetabolism av fria fettsyror bildas acetyl-CoA. Vad händer sedan med acetyl-CoA? Ett alternativ är korrekt.

Här är det viktigt att se att frågan gäller muskelceller och inget annat. Glukoneogenes sker främst i levern och därför kan alla de alternativen strykas. Även ketogenesen sker främst i levern och därför finns bara "Oxidation via citronsyracykeln" kvar, som också är rätt.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in