Termin 1    GNM    Fråga 104

Vilket enzym krävs för att glykogen ska omvandlas till glukos-1-fosfat?

Denna är enklare än man tror. Glykogen är lagrat glykos och innehåller inget fosfat. Första steget i glykogenolysen är när glukos-1-fosfat bildas. Vi ska alltså klippa upp glykogen och slänga på en fosfatgrupp. Nu behöver man veta två saker;
* Enzym som slutar på -fosfatas tar bort en fostfatgrupp och
* Enzym som slutar på fosforylas sätter på en fosfatgrupp.
Rätt svar är alltså Fosforylas, och enzymet heter Glykogenfosforylas.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in