Termin 1    GNM    Fråga 103

Vilken av följande föreningar kan INTE tjäna som utgångsmaterial för syntes av glukos via glukoneogenes?

Glukoneogenesen använder bl.a. laktat (mjölksocker), glycerol eller intermediärer från citronsyracykeln för att skapa nytt glukos vid brist.
Här ska man minnas en viktigt sak, i människor kan acetyl-CoA aldrig gå tillbaka och bli glukos då steget från pyruvat till acetyl är irreversibelt. Acetat är en acetylgrupp med en extra syreatom. Rätt svar är alltså "Acetat".

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in