Termin 1    GNM    Fråga 10

Proteinintaget leder till att L-aminosyror absorberas från tarmen genom... Vilken process gäller?

Här försöker de sätta dit en på "L-aminosyror". L står för Levo och betyder vänster, det finns också D-aminosyror där D står för dextro (höger). Kroppen kan bara använda L-aminosyror för att bygga protein så frågan kunde lika väl utelämnat "L-".

Passiv diffusion och osmos gäller för ämnen som passerar fritt över plasmamembranet med hjälp av en koncentrationsgradient. Flödet fortgår så länge det finns en koncentrations-skillnad.

Faciliterad diffusion gäller när ett ämne överförs från den ena sidan membranet till den andra längs en koncentrationsgradient och samtidigt får hjälp av ett transportprotein eller kanalprotein.

Aktiv transport kräver energi i form av ATP för att passera igenom membranet med hjälp av en proteinpump. Detta är också rätt svar på frågan; L-aminosyror absorberas från tarmen genom aktiv transport.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in