IBI    Fråga 990

T-cellsreceptorn ...

T-cellreceptorn binder till MHC och epitoper som visas upp på den. Rätt svar alltså: T-cellsreceptorn känner igen epitoper på linjära peptider associerade med MHC.

0%
0 av 168 rätt besvarade frågor

Öva på Immun-Barriär-Infektion (IBI) från samtliga terminer

Här har vi samlat 168 st flersvarsfrågor på temat Immun-Barriär-Infektion från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in