IBI    Fråga 645

Streptococcus pyogenes har ett protein som fungerar som en multipotent virulensfaktor, bl.a. som superantigen, fagocytosinhibitor samtidigt som det förenklar intracellulär överlevnad och adhesion. Vilket?

M-proteinet är multifunktionellt och kan sägas vara det viktigaste grupp-A-streptokockproteinet. S. pyogenes-stammar som saknar M-proteiner är inte virulenta.

Andra viktiga virulensfaktorer hos S. pyogenes är dess kapsel, fimbrier och lipoteikonsyra.

0%
0 av 168 rätt besvarade frågor

Öva på Immun-Barriär-Infektion (IBI) från samtliga terminer

Här har vi samlat 168 st flersvarsfrågor på temat Immun-Barriär-Infektion från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in