IBI    Fråga 444

Man skiljer på aktiv och passiv immunisering. Vad definierar passiv immunisering?

Denna typ av immunisering har nackdelen att det inte utvecklas något minne, alltså bildas inga minnesceller. Immuniseringen sitter i under en ganska kort period. Fördelar är att det går att vaccinera de med mycket dåligt immunförsvar, att effekten inträder direkt (kan ta några veckor att utveckla full immunitet vid aktiv immunisering) och att det är mycket ovanligt med biverkningar.

Passiv immunisering är INTE en typ av vaccinering.

Aktiv immunisering kan ske med både levande och avdödade patogener samt genom beståndsdelar av patogener, specifika proteiner, hapten-carrierkomplex etc.

0%
0 av 168 rätt besvarade frågor

Öva på Immun-Barriär-Infektion (IBI) från samtliga terminer

Här har vi samlat 168 st flersvarsfrågor på temat Immun-Barriär-Infektion från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in