Gen    Fråga 971

Hur fungerar läkemedlet taxol?

Vanligt läkemedel vid behandling av ovarialcancer.

0%
0 av 211 rätt besvarade frågor

Generalist

Här har vi samlat 211 st flersvarsfrågor på temat Generalist från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in