Gen    Fråga 1055

Vid åldrande sker förändringar i skelett och leder. Vad av följande sker generellt INTE hos en normalt åldrande individ?

Diskarna mellan kotorna tenderar att bli tunnare. Detta kallas diskdegeneration och är en del av de åldersförändringar som vanligen ses hos äldre individer. Denna process kallas med ett övergripande namn för spondylos och inkluderar förutom nebrytning av ryggens diskar även nedbrytning av kotor, ledband och facettleder.

0%
0 av 211 rätt besvarade frågor

Generalist

Här har vi samlat 211 st flersvarsfrågor på temat Generalist från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in