Gen    Fråga 1276

I vilka faser i cellcykeln är cellerna som mest känsliga för joniserande strålning?

Cancerceller delar sig snabbare än friska celler. Detta betyder att andelen celler som befinner sig i S- och M-fas (de faser då cellerna är som känsligast för joniserande strålning) vid ett givet tillfälle kommer vara högre i tumören än i resten av kroppen. Strålning kommer därmed göra större skada på tumörceller än omkringliggande friska celler. Detta är en av grundprinciperna för strålningsbehandling mot tumörer.

0%
0 av 211 rätt besvarade frågor

Generalist

Här har vi samlat 211 st flersvarsfrågor på temat Generalist från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in