GNM    Fråga 718

Vilken är normalt inte en av de tre avgångarna från truncus coeliacus?

A. gastrica dextra kommer oftast från a. hepatica propria och är sålunda inte en direkt avgång från truncus coeliacus.

0%
0 av 169 rätt besvarade frågor

Öva på Gastro-Nutrition-Metabolism (GNM) från samtliga terminer

Här har vi samlat 169 st flersvarsfrågor på temat Gastro-Nutrition-Metabolism från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in