GNM    Fråga 71

Vad gäller under en process när natriumjoner strömmar fritt ur en cell som saknar förmågan att upprätthålla Na+-gradienten över sitt cellmembran?

Oordningen ökar när Na+ sprids ut, således kommer ΔG (Gibbs fria energi) att vara mindre än 0. Om ΔG är mindre än 0 betyder det alltid att en reaktion är spontan.

0%
0 av 169 rätt besvarade frågor

Öva på Gastro-Nutrition-Metabolism (GNM) från samtliga terminer

Här har vi samlat 169 st flersvarsfrågor på temat Gastro-Nutrition-Metabolism från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in