GNM    Fråga 730

Antigenpresenterande celler (APCs) i tarmen fungerar inte riktigt som APCs på andra ställen i kroppen. Vad är skillnaden?

De är mindre alerta vilket är viktigt för att man inte ska överreagera mot antigen i tarmlumen. Om ens intestinala APC är för alerta ökar risken för att utveckla IBD.

0%
0 av 169 rätt besvarade frågor

Öva på Gastro-Nutrition-Metabolism (GNM) från samtliga terminer

Här har vi samlat 169 st flersvarsfrågor på temat Gastro-Nutrition-Metabolism från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in