ERL    Fråga 49

Vad händer med cervixsekretet under lutealfasen?

I lutealfasen vill vi inte ha in spermier så därför kan vi stryka de två alternativ som säger "lätt genomträngligt för spermier". Då är frågan om sekretet blir "tjockt, vitt" eller "tunt, trådigt, genomskinligt". Någonting med "tunt och trådigt" låter orimligt, rätt svar är "Cervixsekretet blir tjockt, vitt och ogenomträngligt för spermier"

0%
0 av 179 rätt besvarade frågor

Öva på Endokrin-Reproduktion-Livscykeln (ERL) från samtliga terminer

Här har vi samlat 179 st flersvarsfrågor på temat Endokrin-Reproduktion-Livscykeln från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in