CREN    Fråga 356

KOL utgörs ofta av flera obstruktiva lungsjukdomar. Vilken ingår inte i KOL?

Lungcancer är restriktiv och inte obstruktiv och även om man kan ha både KOL och lungcancer samtidigt är inte lungcancer en del av KOL-syndromet/sjukdomen

Astma är i sig en egen sjukdom men kan ingå i KOL-syndromet.

0%
0 av 350 rätt besvarade frågor

Öva på Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar (CREN) från samtliga terminer

Här har vi samlat 350 st flersvarsfrågor på temat Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in