CREN    Fråga 374

Patienter med högt blodtryck kan behandlas med förstahandspreparat såsom betablockerare. Vid vilka samtida symptom är det extra bra med just betablockerare?

Hjärtklappning - betablockerare minskar hjärtrytmen.
Migrän - exakt mekanism för lindring är oklar.
Hjärtsvikt - sänker rytmen vilket leder till ökad fyllnad av ventrikeln och större slagvolym vilket är viktigt vid hjärtsvikt.

Ytterligare en indikation är angina pectoris.

0%
0 av 350 rätt besvarade frågor

Öva på Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar (CREN) från samtliga terminer

Här har vi samlat 350 st flersvarsfrågor på temat Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in